Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
10:00 - 18:00
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
05.03.2022
5% SLEVA NA PRVNÍ NÁKUP
Při vstupu na naše stránky se Vám zobrazí pop-up okno, kde stačí vyplnit Váš email a na něj automaticky zašleme slevový KÓD. Ten stačí zadat při obje... číst celé
05.03.2022
Doprava od 29,- Kč
připravily jsme pro Vás akci na dopravu od 29,- Kč číst celé
03.02.2018
Zdražení dopravy ČP
Od 1.2.2018 se zdražilo poštovné u České pošty a tím jsme museli bohužel zvýšit cenu poštovného i my. I tak se snažíme poštovné nechat nejlevněji co m... číst celé
Zobrazit všechny novinky


 

Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvým e-mailu ( conajdu@seznam.cz) nebo dotazníkem v kontaktech.

Prosíme nezapomeňte uvést přesnou adresu konkurenční nabídky.

 

SPOLUPRACUJEME

www.cibulky.eu

  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky CONAJDU

Obchodní podmínky WWW.CONAJDU.CZ
Základní údaje
Provozovatel obchodu: Ivana Cibuliaková
Sídlo společnosti: Filipova 776/8, Brno - Bystrc, 63500, IČO: 05306612
Emailové spojení: conajdu@seznam.cz
Telefonní kontakt: +420 774 121 086,
Bankovní spojení: FIO Banka : 2401048098/2010 IBAN:CZ0420100000002401048098
FIO EU účet pro platbu v EUR: 2501464750/2010
Provozní doba: 
Objednávky přes internetový obchod CONAJDU: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci, CONAJDU nenese 
odpovědnost za nedodržení provozní doby e-shopu.

1. Všeobecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.conajdu.cz . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a
kupujícího (zákazník v postavení spotřebitele). Provozovatelem internetového obchodu je Ivana Cibuliaková, se sídlem Brno - Bystrc, Filipova 776/8, IČO: 05306612. Veškeré smluvní
vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.
89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek.

2. Vymezení pojmů

2.1 Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

2.2 Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo
prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje
kupující, který je spotřebitelem a kupující, který je podnikatelem.

2.3 Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s
ním jinak jedná.

2.4 Kupující – podnikatel je kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání souladu, s § 420 Občanského zákoníku. Pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a
kupujícím – podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě s výjimkou ustanovení § 2160, které se výslovně uplatní pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím -
podnikatelem. Dále se pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem nepoužijí ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (Díl 4 Občanského zákoníku),
zejména potom ustanovení § 1829 a násl. Občanského zákoníku).

2.5 Kupní smlouva – Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto
zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. K uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu. Kupní smlouva vzniká
okamžikem potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a
obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu
ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.6 Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Po
dokončení objednávky bude kupujícímu zasláno e-mailové potvrzení této objednávky. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek a reklamačního řádu
prodávajícího ve formátu PDF. Za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje okamžik potvrzení objednávky prodávajícím.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva
je prodávajícím archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a není přístupná třetím
stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před
vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna
jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu
telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

2.7 Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura). Údaje v daňovém dokladu 
(faktura) je možné měnit jen v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

3. Dodání zboží
Objednané zboží doručujeme dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty nebo smluvní přepravní službou. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a
provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, předpokládaná doba doručení obvykle 5 pracovních dnů nejdéle však 30 dnů. Ve výjimečných případech nebo
pokud není zboží skladem může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky
kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu.
Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu) a návod na používání
výrobku v českém jazyce. Při převzetí zboží od přepravní služby resp. pošty si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uveďte tuto
informaci do předávacího protokolu přepravní služby a pořiďte fotodokumentaci zásilky. Prodávající je povinen obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě. Nestane-li se tak, kupující je
oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.1 Rozvoz zboží: zajišťujeme po celé České a Slovenské republice. Ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu
doručení, váhy a výše objednávky konečné ceny.
Způsoby dodání:
Doprava:
 Doprava na udanou adresu v ČR (dodání do domácnosti) 0 – 1500,- Kč do 40 Kg : 115,- Kč
 Doprava na udanou adresu v ČR (dodání do domácnosti) 1500 – 3000,- Kč do 40 Kg : 69,- Kč
 Doprava na udanou adresu v ČR (dodání do domácnosti) 3000 – ∞,- Kč do 40 Kg : 29,- Kč
 Doprava na udanou adresu v SK (dodání do domácnosti) do 40 Kg : 8,75 EUR
 Balíkovna ČP (max rozměr 50x50x50 cm) do 15 Kg : 68,- Kč
 Česká pošta balík na poštu v ČR do 25 Kg : 109,- Kč
 Doprava po ČR nadměrné objednávky nad 40 Kg do 200 Kg : 690,- Kč
 Dobírka platba při převzetí zboží od dopravce ČR : 50,- Kč
 Dobírka platba při převzetí zboží od dopravce SK : 2,08 EUR

3.2 Osobní odběr:
 Osobní odběr dle telefonické domluvy : 0,- Kč
 Platba pouze v HOTOVOSTI : 0,- Kč

4. Platební podmínky
V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Je-li platná
cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za sjednanou cenu dle platně uzavřené smlouvy. Pokud
bude cena měněna, zákazník potvrdí, že změnu bere na vědomí a souhlasí s ní, a to stejným způsobem, jakým byl o této změně vyrozuměn.
Platební podmínka - základním způsobem provedení platby je platba v hotovosti při předání předmětu plnění, případně též možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny
níže. V případě, že zákazník zvolí platbu předem, prodávající vyčká s odesláním zboží až do splnění povinnosti zákazníka provést platbu. Provedením platby se rozumí připsání celé
částky dle smlouvy na účet prodávajícího. Lze se též dohodnout na zálohové platbě za zboží, a to až do výše 100 % hodnoty objednávky. Prodávající je v tomto případě oprávněn
požadovat před odesláním zboží zálohovou platbu v dohodnuté výši. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na
daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.
Všechny ceny jsou konečné, uváděny včetně DPH a příspěvků na likvidaci historického elektroodpadu, resp. dalších poplatků, které je spotřebitel povinen za zboží zaplatit. Spotřebitel má
možnost před provedením objednávky seznámit se skutečností po jakou dobu zůstává cena v platnosti a to prostřednictvím e-mailu zaslaným na adresu conajdu@seznam.cz případně
telefonicky na tel. +420 774 121 086
Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany
dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.
Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného na www.conajdu.cz (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do
vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit, přičemž počet akčních kusů je v nabídce vždy uveden, případně po určenou dobu. Cena je platná v době objednání.

4.1 Způsoby plateb:
 platba v hotovosti při převzetí zboží (zdarma)
 Dobírka platba při převzetí zboží od dopravce ČR : 50,- Kč
 Dobírka platba při převzetí zboží od dopravce SK : 2,08 EUR
 platba bankovním převodem na účet ČR FIO Banka : 2401048098/2010 IBAN:CZ0420100000002401048098 (zdarma)
 platba bankovním převodem na účet EU v EUR FIO Banka : 2501464750/2010 (zdarma)
Na základě volby kupujícího prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který kupující určí v objednávce. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít, v opačném případě bude
zboží na jeho náklady uskladněno a po domluvě také již na jeho náklady znovu odesláno.
Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Na tel. lince +420 774 121 086 nebo
mailem conajdu@seznam.cz
Prodávající potvrzuje, že výrobky jím dovezené nebo distribuované, na něž se vztahuje zák. č. 22/1997 Sb. ve smyslu nařízení vlády č. 173/1997, 179/2001, 17/2003 a 616/2006, jsou v
souladu s těmito nařízeními. Prodávající prohlašuje, že výrobky jím dovezené nebo distribuované, které přicházejí do styku s potravinami, vyhovují zákonu č. 258/2000 Sb., a vyhláškám
MZ ČR 38/2001 Sb., a 186/2003 Sb, a dále pak Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES 1935/2004. U zboží spadajícího do působnosti novely zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.,
je součástí celkové fakturované ceny recyklační poplatek. U zboží, kde není recyklační poplatek uveden a vyčíslen odděleně, je již součástí nákupní ceny.

5. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem
V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li
obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14. den lhůty). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené
podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese
spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

5.1 Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:
 Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení na stránkách www.conajdu.cz v sekci dokumenty ke stažení.
 Odešlete prosím mailem na conajdu@seznam.cz a následně přibalte ke zboží.
 Zboží doručte zpět na vlastní náklady na adresu: CONAJDU odstoupení od KS, Ivana Cibuliaková, Filipova 776/8, Brno-Bystrc, 635 00, a to nejpozději do 14 dnů od
odstoupení od smlouvy.
 Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být
nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
 Peníze za zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží z internetového obchodu Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, nebo dle
dohody složenkou nebo převodem na Váš účet a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit všechny vynaložené prostředky dříve, než mu
kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem
na jeho povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích. Prodávající je oprávněn započíst
částku představující náhradu škody, která mu vznikla užíváním zboží v rozporu s § 1833, na kupní částku.
 Pokud byly předmětem uzavřené smlouvy služby a bylo započato s jejich plněním, potom má kupující povinnost uhradit poměrnou část ceny za spotřebované služby,
pokud kupující od smlouvy odstoupil.
 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od
kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou
povahu obvyklou poštovní cestou.

5.2 Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv
Kupující není dále oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 1837 občanského zákoníku:
 o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy
sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od
smlouvy
 o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
 o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání
jiných než vyžádaných náhradních dílů
 o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 o dodávce novin, periodik nebo časopisů
 o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
 uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby
 o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od
smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
V případě, že kupující uhradil objednávku prostřednictvím online platební metody (platební karta online nebo PayU) a dojde ke zrušení objednávky nebo odstoupení od kupní
smlouvy, vyhrazuje si prodávající právo poukázat finanční prostředky zákazníkovi zpět stejným způsobem na stejné číslo účtu, ze kterého byla platba hrazena.

6. Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího
Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele
zboží, resp. není možné dodat prodávajícímu zboží od dodavatele prodávajícího za původně udávanou cenu, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je
cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).
Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř; o jednu cifru nižší cena (např. při udávání ceny „vypadne“ jedna číslice); zjevně
nízká cena zboží (např. o 50 % nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by u zboží bylo uvedeno, že se jedná o výprodej či o jinou slevovou akci); a jiné zjevné chyby
v psaní, zjevné chyby v popisu zboží, obrázku atd., nebo v případě zjevně mylné chyby v informaci podané operátorem zákaznického centra.
V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku
kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze
strany prodávajícího.
Výše uvedená ustanovení se analogicky použijí i pro zrušení (stornování) objednávky.

7. Práva z vadného plnění a záruka
Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném
případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady.
Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.
Kupující je v souladu s § 2104 povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Není-li kupující spotřebitel, a je
zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace
mechanického poškození výrobku již není možné uznat.
Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vystavit potvrzení v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

8. Doba pro uplatnění práv z vadného plnění
Při prodeji spotřebního zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce trvání 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě, na jeho obalu či reklamě
stanovena delší. Pokud je tímto způsobem poskytována záruka delší než 24 měsíců, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě či
zvláštními obchodními podmínkami, a není-li tak určeno, uplatní se na vzniklé vady po uplynutí doby 24 měsíců po převzetí zboží ustanovení Občanského zákoníku o záruce za jakost.
Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.

8.1 Spotřebitel při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má tato práva:
 právo na bezplatnou opravu zboží
 právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, přičemž je toto právo možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením
reklamace s ohledem na povahu vady. Přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou, nebo se taková oprava jeví jako finančně nebo časově
neekonomické řešení. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel rovněž tehdy, pokud jde o vadu odstranitelnou, ovšem zboží nelze pro opakovaný
výskyt vady (po opravě – tj. vyskytne-li se stejná vada se stejnými projevy celkem 3x a taková vada byla alespoň dvakrát opravena) nebo pro větší počet vad řádně užívat.
 Právo na odstoupení od smlouvy - lze využít tehdy, není-li možné věc opravit a není možné ani dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti (jsou-li splněny podmínky
tohoto práva). Dále je možné toto právo využít tehdy, pokud má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat.
 Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.
Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající
nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli způsobilo značné obtíže.

8.2 Záruční doba a práva z ní vyplývající pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní v rozsahu, který stanoví konkrétní dovozce či výrobce. Není-li tak stanoveno dovozcem či
výrobcem, uplatní se práva vyplývající ze záruky za jakost dle § 2113 a násl. Občanského zákoníku.

9. Reklamace (Práva z vadného plnění)
O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému
posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně
nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení, které zašle na email spotřebitele o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení, které zašle na e-mail
spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné
odůvodnění tohoto zamítnutí. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě,
který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.
V případě vady věci tedy může kupující uplatnit právo na opravu u autorizovaných středisek určených provádět záruční opravy, popřípadě zaslat na naše reklamační oddělení: CONAJDU
reklamace, Ivana Cibuliaková, Filipova 776/8, Brno - Bystrc, 63500. Pro podrobnější informace se můžete obrátit přímo na provozovatele obchodu Ivana Cibuliaková - +420 774 121 086,
nebo na e-mail: conajdu@seznam.cz. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co se projeví.
Seznam servisních středisek najdete v záručním listu nebo na samostatné příloze u záručního listu.

9.1 Reklamace zboží
– se v případě, že kupujícím je spotřebitel, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele. Pokud budete mít dotaz ohledně stavu Vaší reklamace,
obraťte se na infolinku +420 774 121 086 nebo zašlete dotaz na email: conajdu@seznam.cz. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním
práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.

10. Ochrana osobních dat
Ivana Cibuliaková, jako provozovatel internetového obchodu www.conajdu.cz se zavazuje k dodržování všech pravidel. Jedním z nich je i dodržování zákona číslo 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů a informací. Námi zpravované osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití.

10.1 Pokud nakupujete jako fyzická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:
 Jméno a příjmení
 Adresu pro fakturaci a dodání zboží
 Telefonické spojení
 Elektronickou adresu (e-mail)
10.2 Pokud nakupujete jako právnická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:
 Název společnosti (obchodní firma)
 Adresu pro fakturaci a dodání zboží
 IČO, DIČ
 Telefonické spojení
 Elektronickou adresu (e-mail)
Ve výše uvedeném rozsahu budou zpracovány Vaše osobní údaje. Víše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem Vaší identifikace jako kupujícího, k realizaci a provedení
nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi. Nákupem v internetovém
obchodě www.conajdu.cz dáváte souhlas s tím, že Ivana Cibuliaková, Brno - Bystrc (www.conajdu.cz), může předávat osobní údaje svých zákazníků za účelem rozesílání obchodních
sdělení, řádné přepravy zboží, poskytování spotřebitelského úvěru a obdobného účelu třetím osobám, a to poskytovatelům služeb rozesílky obchodních sděleních, služeb zákaznické
podpory, dopravcům, splátkovým společnostem a pojišťovnám. Jinak ze strany společnosti CONAJDU, Ivana Cibuliaková, Brno - Bystrc nedochází k prodávání či pronajímání osobních
údajů ve prospěch třetí strany.

10.3 Nákupem v tomto internetovém obchodě souhlasíte se:
 zpracováním a shromažďováním Vašich osobních údajů firmou CONAJDU, Ivana Cibuliaková, Filipova 776/8, Brno - Bystrc, 635 00 k marketingovým účelům. Tento svůj
souhlas může Kupující kdykoli bezplatně odvolat (požádat o odstranění některých svých údajů, případně úplné odstranění všech svých údajů z databáze správce), a to na e-mailu:
conajdu@seznam.cz
 zasíláním obchodní nabídky na Vaši emailovou adresu, případně poštovní adresu či formou SMS zpráv. Odhlášení z odebírání obchodních sdělení je možné na emailu: conajdu@seznam.cz nebo požadavkem na zákaznické lince internetového obchodu +420 774 121 086.
Kupující má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich blokaci, může žádat firmu CONAJDU, Ivana Cibuliaková, Filipova 776/8, Brno -
Bystrc, 635 00 o vysvětlení a odstranění závadného stavu, a to vše bezplatně na e-mailové adrese: conajdu@seznam.cz. O následném postupu bude kupující informován e-mailovou
zprávou. Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě
automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k
ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10.4 Zasílání obchodních sdělení formou emailu
 Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu e-mailové adresy, za účelem rozesílání
obchodních sdělení. Dále potvrzujete, že jste se s těmito podmínkami seznámili a že s nimi souhlasíte.
 Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy dáváte souhlas se zasíláním obchodních sdělení na Vaši e-mailovou adresu.
 Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy, berete na vědomí, že můžete kdykoli bezplatně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a se
zasíláním obchodních sdělení. Odhlásit se z odběru novinek (obchodních sdělení) můžete provést samy a to na e-mailu conajdu@sezna.cz s žádostí o vyřazení.
 Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy dáváte souhlas s tím, že správce osobních údajů může osobní údaje předat třetím subjektům za účelem
rozesílání obchodních sdělení. Těmito subjekty jsou výhradně poskytovatelé služeb rozesílky obchodních sdělení.
Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na
mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových
stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro
vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

10.5 Osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete
Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

11. Spotřebitelské akce
V případě, že se kupující účastní spotřebitelské akce, ať již samotným nákupem, ke kterému dostává dárek či další produkt za zvýhodněnou cenu, souhlasí s podmínkami této akce, které
jsou vždy viditelným způsobem prezentovány v internetovém obchodě prodávajícího. Kupující dále výslovně souhlasí s tím, že v případě, že není plně svéprávný, zanikne mu nárok na
vydání dárku či dalšího produktu za zvýhodněnou cenu (tedy nebude uzavřena kupní smlouva ohledně dalšího zvýhodněného produktu), jestliže je takovým dárkem či dalším produktem
za zvýhodněnou cenu alkoholický nápoj, tabákový výrobek a jiný obdobný výrobek, popř. výrobek nebo produkt, který není vhodný pro osoby mladší 18 let

Veškeré naše zboží pečlivě fotíme, proto u produktu vždy najdete originální fotografie zboží.

KONTAKTY
Logo
CONAJDU
Ivana Cibuliaková
10:00 - 18:00
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz